Anders Carlberg

• Jag är verksam i Uppsala som psykolog/psykoterapeut med psykodynamisk/psykoanalytisk
inriktning sedan 1980-talet, de första åren inom öppenvårdspsykiatrin och därefter inom
studenthälsovården samt som privatpraktiserande.
• Jag ser förändring och utveckling genom ökad insikt/förståelse av sig själv som centrala
aspekter i psykoterapi och psykoanalys, såväl i förhållande till inre medvetna och omedvetna
drivkrafter som till yttre sammanhang/relationer/livssituation och skeenden.
• I detta arbete är både det aktuella livssammanhanget och alla tidigare erfarenheter av
betydelse och behandlingen blir därför individuellt anpassad både till innehåll och omfattning
och kan sägas vara en slags hjälp till självhjälp för de bekymmer/problem/svårigheter/
symtom som man söker för .
• En viktig utgångspunkt är att finna lämplig terapeut och terapiinriktning för var och en som
söker psykoterapi och att tillsammans diskutera detta innan en överenskommelse görs.
• Jag arbetar i dag halvtid som privatpraktiserande, huvudsakligen med bedömningar,
konsultationer, korttids- och långtidspsykoterapier och psykoanalys, handledning och
undervisning samt chefsutveckling och parterapi. Vid sidan av detta är jag verksam som universitetslärare i psykologi på halvtid.
• Vidare har jag forskarerfarenhet i allmänmedicin med inriktning på patienttillfredsställelse
och förväntanseffekter och har under många år handlett och undervisat på bl. a. psykolog- och
läkarprogrammen vid Uppsala Universitet.
• Medlem i Sveriges Psykologförbund, Svenska psykoanalytiska föreningen (International
Psychoanalytical Association, IPA), Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska
Läkaresällskapet samt Beteendeterapeutiska föreningen.
• Du når mig enklast på mina telefontider som anges på telefonsvararen och det
går även bra att lämna meddelanden på telefonsvararen. Telefon: 018 – 12 20 22.