Kina Nygren

Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, och arbetar heltid i egen praktik. Min utgångspunkt är den förändringskraft som ligger i att arbeta med varje individs svårigheter som de tar sig uttryck här och nu : både i relation till terapeuten och till människor runtomkring, och hur de kan förstås utifrån personens historia och erfarenheter.

Jag har tidigare arbetat som psykolog på Studenthälsan i Uppsala, inom den slutna psykiatriska vården och ungdomsvården, med bedömningar, terapier, utbildning och handledning. Jag arbetar med psykoanalys, långtidsterapier och korttidsterapier med vuxna och unga vuxna. Jag har flera års erfarenhet av arbete med akuta kriser, såväl personliga sådana som kriser på arbetsplatser och i organisationer.

Jag är handledarutbildad, vilket innebär att jag kan handleda – individuellt eller i grupp – blivande psykologer och psykoterapeuter i psykoterapi.

Innan man bestämmer sig för att påbörja en psykoterapeutisk kontakt brukar man träffas några gånger. Detta för att jag ska kunna skapa mig en bild av dig och de svårigheter du har, och att du skall kunna bilda dig en uppfattning om mig som terapeut, och vad det är för sorts hjälp jag har att erbjuda. Det är självklart för mig att du som söker känner att du får utrymme att göra ett val av terapeut som passar just dig.

Jag tar emot patienter från 18 år och uppåt. Vanliga problem hos de som söker är nedstämdhet, ångest, sorg, känslor av meningslöshet eller tomhet. Det kan också finnas en oro hos den som söker för alkoholkonsumtion eller andra självdestruktiva beteenden.

Du når mig enklast per telefon 018-10 86 20, där det går att lämna meddelande på min telefonsvarare. Jag ringer upp dig så fort jag får möjlighet, ofta inom någon dag.