Kina Nygren

Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, och arbetar heltid i egen praktik. Min utgångspunkt är den förändringskraft som ligger i att arbeta med varje individs svårigheter som de tar sig uttryck här och nu : både i relation till terapeuten och till människor runtomkring, och hur de kan förstås https://chiefessays.net/ https://theessayclub.com/ utifrån personens historia och erfarenheter.

Jag har tidigare arbetat som psykolog på Studenthälsan i Uppsala, inom den slutna psykiatriska vården och ungdomsvården, med bedömningar, terapier, utbildning och handledning. Jag arbetar med psykoanalys, långtidsterapier och korttidsterapier med vuxna och unga vuxna, krisbearbetning och parsamtal. Vidare har jag flera års erfarenhet av arbete med handledning/coachning för chefer inom olika verksamhetsområden.

Jag är handledarutbildad, vilket innebär att jag kan handleda – individuellt eller i grupp – blivande psykoterapeuter i psykoterapi.

Innan man bestämmer sig för att påbörja en psykoterapeutisk kontakt brukar man träffas några gånger. Detta för att jag ska kunna skapa mig en bild av dig och de svårigheter du har, och att du skall kunna bilda dig en uppfattning om mig som terapeut, och vad det är för sorts hjälp jag har att erbjuda.

Du når mig enklast per telefon 018-10 86 20, där det går att lämna meddelande på min telefonsvarare. Jag ringer upp dig så fort jag får möjlighet, ofta samma dag.