Per Hilton-Brown

Jag heter Per Hilton-Brown och är legitimerad läkare, specialist i neurologi och psykiatri. Medicine doktor. Legitimerad psykoterapeut (individualterapi, psykodynamisk inriktning), psykoanalytiker (IPA), utbildningsanalytiker.

Sedan 1994 har jag arbetat här på mottagningen som privatpraktiserade psykiater. Jag arbetar med psykiatriska konsultationer och behandling. Jag vill framför allt arbeta med målet att arbetet skall leda till och underlätta psykisk förändring. Jag arbetar därför också med psykoterapier både korta och längre, med vuxna och unga vuxna.

Psykoanalytisk terapi tror jag kan, i vissa fall, vara ett kraftfullt verktyg. Men arbetet är långsamt och ofta ansträngande och oförutsebart.

Jag är sk utbildningspsykoanalytiker och kan ta emot utbildningskandidater i psykoanalys för egen analys och för handledning i psykoanalys.

Du kan nå mig på telefon 0760-912 540. På telefonsvararen anger jag aktuella telefontider.