Psykiatrisk konsultation

Psykiatrisk konsultation

Man kan ha do my homework for me the cause and effect essay många och olikartade skäl till, att i olika situationer i livet, överväga att kontakta en psykiater.

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera om du skall komma på en konsultation/bedömning här.
– det kan stanna vid ett telefonsamtal
– eller att du kommer för ett eller några besök för fundera över hur man kan se på svårigheter, symtom, medicinering m.m. ur psykiatrisk synvinkel.

Detta kan utmynna i förslag på behandling, t.ex. hänvisning till lämplig behandlare.

Det kan också bli att do my homework for me the cause and effect essay du fortsätter här under en tid för en läkemedelsbehandling eller en kortare eller längre psykoterapi.