Psykiatrisk konsultation

Psykiatrisk konsultation

Man kan ha många och olikartade skäl till, att i olika situationer i livet, överväga att kontakta en psykiater.

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera om du skall komma på en konsultation/bedömning här.
– det kan stanna vid ett telefonsamtal
– eller att du kommer för ett eller några besök för fundera över hur man kan se på svårigheter, symtom, medicinering m.m. ur psykiatrisk synvinkel.

Detta kan utmynna i förslag på behandling, t.ex. hänvisning till lämplig behandlare.

Det kan också bli att du fortsätter här under en tid för en läkemedelsbehandling eller en kortare eller längre psykoterapi.