Vid akuta psykiska svårigheter

Vid akuta psykiska svårigheter
Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet. Om du hamnar i svårigheter, och du inte kan vänta tills din behandlare är tillbaka:
– Om du är patient hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig, är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.
– Vid akuta psykiatriska problem har sjukvården i Uppsala jourverksamhet:
Psykiatrins jourmottagning 611 25 00
Barn och ungdomspsykiatrin 611 25 25
Landstingets sjukvårdsupplysning 11 77
Akademiska sjukhusets växel 611 00 00