Parterapi

Parterapi

Parterapi eller parsamtal är en möjlighet för båda parter i ett förhållande att få uttrycka och tänka kring sig själva och sin relation i dialog med terapeuterna.

Detta kan hjälpa till att synliggöra och bryta upprepningar, låsningar och destruktiva mönster som kan ha uppkommit.

Vi är två terapeuter, Kina Nygren och socionom och leg. psykoterapeut Eva Brandt, som arbetar tillsammans med paret som söker hjälp. Antalet gånger man ses varierar utifrån parets behov, och kan vara allt från några få möten till att man ses mer (eller mindre glest)/regelbundet under några månaders tid.

Du kan läsa mer om familjeterapi på Samrådsforum