Välkommen till Rundelsgränds Psykolog- & psykoterapeutmottagning

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling för att komma till rätta med eller lindra psykiskt lidande och besvär. Svårigheterna kan bestå i ett eget lidande, eller något som tar sig uttryck i relation till andra eller annat. Det finns gott vetenskapligt stöd för att psykoterapi kan vara verksamt och värdefullt.

Psykoanalys

Psykoanalys kan ses som en speciell form av psykodynamisk psykoterapi och som ett sätt att lära sig förstå en människas sätt att känna och tänka. Det du kan tala om och fundera över blir mer tillgängligt, bekant. Det som är okänt, det du inte förstår, blir svårt att tänka och tala om.

Vid akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.
Om du hamnar i svårigheter, och om du går i behandling hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig, är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

bild2 terapianalys23

Det är vi som jobbar här

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Anders Carlberg

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Kina Nygren

Socionom & leg. psykoterapeut

Margareta Wennberg

Upplever du akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.
Om du hamnar i svårigheter, och du inte kan vänta tills din behandlare är tillbaka:

– Om du går i behandling hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig,
är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

– Vid akuta psykiatriska problem har sjukvården i Uppsala jourverksamhet:

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri
Akademiska sjukhuset

Landstingets sjukvårdsupplysning

Akademiska sjukhusets växel

Barn - och ungdomspsykiatrin

Rundelsgränds Psykolog- & psykoterapeutmottagning

Vår ambition är att erbjuda säker vård som präglas av omtanke, engagemang och kvalitet. Vi strävar mot en hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten.

Rundelsgränds Psykolog-& psykoterapeutmottagning
Rundelsgränd 2A
753 12 Uppsala

Välkomna till oss på Rundelsgränds Psykolog-& psykoterapeutmottagning i Uppsala