Psykoanalys

Psykoanalys

Psykoanalys kan ses som en speciell form av psykodynamisk psykoterapi och som ett projekt att lära sig förstå en människas, analysandens, sätt att känna och tänka.

Det du kan tala om och fundera över blir mer tillgängligt, bekant.
Det som är okänt, det du inte förstår, blir svårt att tänka och tala om. Det kan därför bli kvar inom dig som något okänt, som kan upplevas som främmande och skrämmande.

I det psykoanalytiska arbetet, i kontakten med en annan människa kan något av detta upptäckas. Det du får känslomässig kontakt med, det du orkar känna smärtan av och orkar sörja, det har du mer möjlighet att göra något åt.

Psykoanalys är ett omfattande åtagande för både analys anden och psykoanalytiker. Dels de yttre förutsättningarna: minst 3-4 besök per vecka och ett arbete som fortgår länge, oftast 3-5 år. Dels det inre åtagandet: att arbeta med problem som finns men som har omedvetna sidor kan ta lång tid och vara påfrestande.

Om du har ett påtagligt psykiskt lidande som du inte hittat något sätt att lösa, kan detta vara något för dig.

Du kan läsa mer om psykoanalys på: Svenska psykoanalytiska föreningen