Vid akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.

Om du hamnar i svårigheter, och du inte kan vänta tills din behandlare är tillbaka:

– Om du är patient hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig, är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

– Vid akuta psykiatriska problem har sjukvården i Uppsala jourverksamhet:

Psykiatrins jourmottagning 018 611 25 00
Barn och ungdomspsykiatrin 018 611 25 25
Landstingets sjukvårdsupplysning 11 77
Akademiska sjukhusets växel 018 611 00 00