Vid akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.

Om du hamnar i svårigheter, och du inte kan vänta tills din behandlare är tillbaka:

– Om du har en behandlingskontakt hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig, är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

– Vid akuta psykiatriska problem har sjukvården i Uppsala jourverksamhet:

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

 018 611 25 00 

Barn-och ungdomspsykiatrin 

018 611 25 42 

Sjukvårdsrådgivning 

11 77  

Akademiska sjukhusets växel 

018 611 00 00