Om oss

Vi som jobbar på Rundelsgränds Psykolog- & psykoterapeutmottagning

ANDERS CARLBERG

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Jag är verksam i Uppsala som psykolog/psykoterapeut med psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning sedan 1980-talet, de första åren inom öppenvårdspsykiatrin och därefter inom studenthälsovården samt som privatpraktiserande.

Jag ser förändring och utveckling genom ökad insikt/förståelse av sig själv som centrala aspekter i psykoterapi och psykoanalys, såväl i förhållande till inre medvetna och omedvetna drivkrafter som till yttre sammanhang/relationer/livssituation och skeenden.

I detta arbete är både det aktuella livssammanhanget och alla tidigare erfarenheter av betydelse och behandlingen blir därför individuellt anpassad både till innehåll och omfattning och kan sägas vara en slags hjälp till självhjälp för de bekymmer/problem/svårigheter/symtom som man söker för .

En viktig utgångspunkt är att finna lämplig terapeut och terapiinriktning för var och en som söker psykoterapi och att tillsammans diskutera detta innan en överenskommelse görs.

Jag arbetar i dag halvtid som privatpraktiserande, huvudsakligen med bedömningar,
konsultationer, korttids- och långtidspsykoterapier och psykoanalys, handledning och
undervisning samt chefsutveckling och parterapi. Vid sidan av detta är jag verksam som universitetslärare i psykologi på halvtid.

Vidare har jag forskarerfarenhet i allmänmedicin med inriktning på patienttillfredsställelse och förväntanseffekter och har under många år handlett och undervisat på bl. a. psykolog- och läkarprogrammen vid Uppsala Universitet.

Medlem i Sveriges Psykologförbund, Svenska psykoanalytiska föreningen (International Psychoanalytical Association, IPA), Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska Läkaresällskapet samt Beteendeterapeutiska föreningen.

Du når mig enklast på mina telefontider som anges på telefonsvararen och det
går även bra att lämna meddelanden på telefonsvararen. Telefon: 018 – 12 20 22

KINA NYGREN

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, och arbetar heltid i egen praktik. Min utgångspunkt är den förändringskraft som ligger i att arbeta med varje individs svårigheter som de tar sig uttryck här och nu : både i relation till terapeuten och till människor runtomkring, och hur de kan förstås utifrån personens historia och erfarenheter.

Jag har tidigare arbetat som psykolog på Studenthälsan i Uppsala, inom den slutna psykiatriska vården och ungdomsvården, med bedömningar, terapier, utbildning och handledning. Jag arbetar med psykoanalys, långtidsterapier och korttidsterapier med vuxna och unga vuxna. Jag har flera års erfarenhet av arbete med akuta kriser, såväl personliga sådana som kriser på arbetsplatser och i organisationer.

Jag är handledarutbildad, vilket innebär att jag kan handleda – individuellt eller i grupp – blivande psykologer och psykoterapeuter i psykoterapi.

Innan man bestämmer sig för att påbörja en psykoterapeutisk kontakt brukar man träffas några gånger. Detta för att jag ska kunna skapa mig en bild av dig och de svårigheter du har, och att du skall kunna bilda dig en uppfattning om mig som terapeut, och vad det är för sorts hjälp jag har att erbjuda. Det är självklart för mig att du som söker känner att du får utrymme att göra ett val av terapeut som passar just dig.

Jag tar emot patienter från 18 år och uppåt. Vanliga problem hos de som söker är nedstämdhet, ångest, sorg, känslor av meningslöshet eller tomhet. Det kan också finnas en oro hos den som söker för alkoholkonsumtion eller andra självdestruktiva beteenden.

Du når mig enklast per telefon 018-10 86 20 där det går att lämna meddelande på min telefonsvarare. Jag ringer upp dig så fort jag får möjlighet, ofta inom någon dag.

MARGARETA WENNBERG

Socionom & leg. psykoterapeut

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med drygt 30 års erfarenhet av olika former av samtalsbehandlingar för många olika slags besvär. Jag har erfarenhet från arbete inom såväl kommun, primärvård som psykiatri. Vårdavtal med Region Uppsala finns.

Jag vänder mig till dig som är 18 och äldre och som:

känner dig deprimerad,

  • stressad eller utmattad
  • har återkommande och svårhanterlig oro eller ångest
  • hindras av negativa föreställningar om dig själv,
  • har sviktande självkänsla och negativ självbild
  • har relationsproblem
  • befinner dig i en livskris
  • har existentiella funderingar
  • är drabbad av sorg
  • har traumatiska erfarenheter
  • har beroendeproblematik


Som legitimerad psykoterapeut har jag en psykodynamisk inriktning. Den psykodynamiska psykoterapin ser människan som en helhet där känslor, tankar, handlingar och kroppsliga upplevelser påverkar varandra och samverkar både i hälsa och ohälsa. En psykodynamisk psykoterapi är alltid individuellt utformad utifrån just dig och dina svårigheter och behov. Den har sin utgångspunkt i din nusituation och i att svårigheter ofta kan behöva förstås utifrån tidigare relationer och erfarenheter för att kunna lösas och hanteras. Aktuell forskning visar att psykodynamisk psykoterapi ger god effekt vid många olika slags problem.

Jag arbetar också med EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing).
En behandlingskontakt kan innebära några konsulterande samtal, en kortare stödjande -eller krishanterande samtalsbehandling eller en korttids- eller längre tids psykoterapi.

Mobil: 070-2253976
Mail: margareta.wennberg1@gmail.com

Läs mer om:
Psykodynamisk psykoterapi;
www.psykoterapicentrum.se
www.psykodynamiskt.nu
EMDR; http://www.emdr.se