Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling för att komma till rätta med eller lindra psykiskt lidande och besvär.
Svårigheterna kan bestå i ett eget lidande, eller något som tar sig uttryck i relation till andra eller annat.

Det finns gott vetenskapligt stöd och evidens för att psykoterapi kan vara verksamt och värdefullt.

Det finns olika former av psykoterapi som kan upplevas ganska olika att gå i.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att den ena eller andra terapiformen är mer verksam.
Däremot verkar valet av terapeut, av den person som Du som söker hjälp skall arbeta med vara viktig, liksom valet av en terapiform som Du själv tror stämmer för dig.

Du kan läsa om de två huvudformerna av psykoterapi idag och om aktuell forskning på:

KBT på Beteendeterapeutiska föreningen, BTF (https://www.beteendeterapeutiska.org)

Psykodynamisk terapi på: Psykoterapicentrum, PC (https://www.psykoterapicentrum.se)

Socialstyrelsen (https://www.socialstyrelsen.se)

Du kan läsa en sammanställning av olika terapiformer på Samrådsforum för psykoterapi (https://www.samradsforum.se)