Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling för att komma till rätta med eller lindra psykiskt lidande och besvär.
Svårigheterna kan bestå i ett eget lidande, eller något som tar sig uttryck i relation till andra eller annat.

Det finns gott vetenskapligt stöd för att psykoterapi kan vara verksamt och värdefullt.

Det finns olika former av psykoterapi som kan upplevas ganska olika att gå i.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att den ena eller andra terapiformen är mer verksam.
Däremot verkar valet av terapeut, av den människa som Du som patient skall arbeta med vara viktig, liksom valet av en terapiform som Du själv tror stämmer för dig.

Du kan läsa om de två huvudformerna av psykoterapi idag på:

KBT på Beteendeterapeutiska föreningen

Psykodynamisk terapi på: Riksföreningen Psykoterapi Centrum, RPC

Du kan läsa en sammanställning av olika terapiformer på Samrådsforum