Välkommen till
Rundelsgränds Psykolog- & psykoterapeutmottagning

Vi är tre erfarna behandlare som delar mottagningslokaler i Uppsala

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling för att komma till rätta med eller lindra psykiskt lidande och besvär. Svårigheterna kan bestå i ett eget lidande, eller något som tar sig uttryck i relation till andra eller annat. Det finns gott vetenskapligt stöd för att psykoterapi kan vara verksamt och värdefullt.

Läs mer om Psykoterapi

Psykoanalys

Psykoanalys kan ses som en speciell form av psykodynamisk psykoterapi och som ett sätt att lära sig förstå en människas sätt att känna och tänka. Det du kan tala om och fundera över blir mer tillgängligt, bekant. Det som är okänt, det du inte förstår, blir svårt att tänka och tala om.

Läs mer om Psykoanalys

Parterapi

Parterapi eller parsamtal är en möjlighet för båda parter i ett förhållande att få uttrycka och tänka kring sig själva och sin relation i dialog med terapeuterna. Vi är två terapeuter, Kina Nygren och socionom och Leg psykoterapeut Eva Brandt, som arbetar tillsammans med paret som söker hjälp.

Läs mer om Parterapi

Vid akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.
Om du hamnar i svårigheter, och om du är patient hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig, är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

För jourverksamhet klicka här

Det är vi som jobbar här

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Anders Carlberg

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Kina Nygren

Socionom & leg. psykoterapeut

Margareta Wennberg

Vid akuta psykiska svårigheter

Du kan inte alltid nå oss. Vi har ingen jourverksamhet.
Om du hamnar i svårigheter, och du inte kan vänta tills din behandlare är tillbaka:

– Om du är patient hos någon av oss och din behandlare inte är tillgänglig,
är du alltid välkommen att ringa någon av mottagningens övriga behandlare.

– Vid akuta psykiatriska problem har sjukvården i Uppsala jourverksamhet:

Psykiatrins
jourmottagning
Landstingets
sjukvårdsupplysning
Akademiska
sjukhusets växel
Barn och
ungdomspsykiatrin

Rundelsgränds Psykolog- & psykoterapeutmottagning

Vår ambition är att leverera säker vård som präglas av omtanke, engagemang och kvalitet. Vi strävar mot en hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med våra patienter/kunder.
Rundelsgränds Psykolog-& psykoterapeutmottagning
Rundelsgränd 2A

753 12 Uppsala

– Hitta hit

Välkomna till oss på

Rundelsgränds Psykolog-& psykoterapeutmottagning i Uppsala

Image
Rundelsgränds Psykolog-& psykoterapeutmottagning
Rundelsgränd 2A

753 12 Uppsala

Kontaktuppgifter

Anders Carlberg
Kina Nygren
Margareta Wennberg